Gamay nga Solar Module

 • MONO-90W Ug PLOY-90W

  MONO-90W Ug PLOY-90W

  Gidaghanon kada Pallet: 40

  MONO-90W Pallet Dimension (mm):L697×Wl,110 × H988

  MONO-90W Net nga Timbang kada Pallet:241.6 kg

  MONO-90W Gross Weight kada Pallet:291.6 kg

  PLOY-90W Pallet Dimension (mm):L697 × Wl,110 × Hl,074

  PLOY-90W Net nga Timbang kada Pallet:266.8 kg

  PLOY-90W Gross Weight kada Pallet:316.8 kg

 • MONO-80W Ug PLOY-80W

  MONO-80W Ug PLOY-80W

  Gidaghanon kada Pallet: 40

  MONO-80W Pallet Dimension (mm):L697×Wl,110×H861

  MONO-80W Net nga Timbang kada Pallet: 204.4 kg

  MONO-80W Gross Weight kada Pallet: 254.4 kg

  PLOY-80W Pallet Dimension (mm):L697 × Wl,110 × H827

  PLOY-80W Net nga Timbang kada Pallet:225.6 kg

  PLOY-80W Gross Weight kada Pallet:275.6 kg

 • MONO-60W Ug PLOY-60W

  MONO-60W Ug PLOY-60W

  Gidaghanon kada Pallet: 40

  MONO-60W Pallet Dimension (mm):Ll,110×W624× H827

  MONO-60W Net nga Timbang kada Pallet: 167.6 kg

  MONO-60W Gross Weight kada Palle:217.6 kg

  PLOY-60W Pallet Dimension (mm):L661 × Wl,110 × H827

  PLOY-60W Net nga Timbang kada Pallet: 184 kg

  PLOY-60W Gross Weight kada Palle:234 kg

 • MONO-40W Ug PLOY-40W

  MONO-40W Ug PLOY-40W

  Gidaghanon kada Pallet:80

  MONO-40W Pallet Dimension (mm):L697×Wl,110×H928

  MONO-40W Net nga Timbang kada Pallet: 216 kg

  MONO-40W Gross Weight kada Pallet: 266 kg

  PLOY-40W Pallet Dimension (mm):L697 × Wl,110 ×H998

  PLOY-40W Net nga Timbang kada Pallet: 244 kg

  PLOY-40W Gross Weight kada Pallet:294 kg

 • MONO-50W Ug PLOY-50W

  MONO-50W Ug PLOY-50W

  Gidaghanon kada Pallet: 40

  MONO-50W Pallet Dimension (mm):L697×Wl,110×H649

  MONO-50W Net nga Timbang kada Pallet: 142.8 kg

  MONO-50W Gross Weight kada Pallet: 192.8 kg

  PLOY-50W Pallet Dimension (mm):L697 × Wl,110 × H687

  PLOY-50W Net nga Timbang kada Pallet:156.4 kg

  PLOY-50W Gross Weight kada Pallet:206.4 kg

 • MONO-100W Ug PLOY-100W

  MONO-100W Ug PLOY-100W

  Gidaghanon kada Pallet: 40
  MONO-100W Pallet Dimension (mm):L944 × Wl,110 × H827
  MONO-100W Net nga Timbang kada Pallet: 266.4 kg
  MONO-100W Gross Weight kada Pallet: 316.4 kg
  PLOY-100W Pallet Dimension (mm):Ll,038 × Wl,110 × H827
  PLOY-100W Net nga Timbang kada Pallet:294.4 kg
  PLOY-100W Gross Weight kada Pallet:344.4 kg
 • MONO-120W Ug PLOY-120W

  MONO-120W Ug PLOY-120W

  Gidaghanon kada Pallet: 35

  MONO-120W Pallet Dimension (mm):Ll,049 × Wl,150 × H827

  MONO-120W Net nga Timbang kada Pallet: 312.55 kg

  MONO-120W Gross Weight kada Pallet:362.55 kg

  PLOY-120W Pallet Dimension (mm):Ll,150 × Wl,156 × H827

  PLOY-120W Net nga Timbang kada Pallet:345.45 kg

  PLOY-120W Gross Weight kada Pallet:395.45 kg

 • MONO-3W Ug PLOY-3W

  MONO-3W Ug PLOY-3W

  Gidaghanon kada Pallet: 900

  Dimensyon sa Pallet (mm):L860 x W1,062 x H721

  Net nga Timbang kada Pallet: 342 kg

  Gross nga Timbang kada Pallet: 392 kg

 • MONO-160W Ug PLOY-160W

  MONO-160W Ug PLOY-160W

  Gidaghanon kada Pallet: 35

  Dimensyon sa Pallet (mm):L1,150 × W1,366 × H827

  Net nga Timbang kada Pallet: 409.85 kg

  Gross nga Timbang kada Pallet: 459.85 kg

  PLOY-160W Pallet Dimension (mm):Ll,150 × Wl,509 × H827

  PLOY-160W Net nga Timbang kada Pallet:453.95 kg

  PLOY-160W Gross Weight kada Pallet:503.95 kg

 • MONO-6W Ug PLOY-6W

  MONO-6W Ug PLOY-6W

  Gidaghanon kada Pallet: 720

  MONO-6W Pallet Dimension (mm):Ll,002×Wl,062×H721

  MONO-6W Net nga Timbang kada Pallet:403.2 kg

  MONO-6W Gross Weight kada Pallet:453.2 kg

  PLOY-6W Pallet Dimension (mm):Ll,162 ×Wl,062 ×H721

  PLOY-6W Net nga Timbang kada Pallet:468 kg

  PLOY-6W Gross Weight kada Pallet:518 kg

 • MONO-12W Ug PLOY-12W

  MONO-12W Ug PLOY-12W

  Gidaghanon kada Pallet: 720

  Pallet nga Dimensyon (mm):Ll,434×Wl,062×H889

  Net nga Timbang kada Pallet: 748.8 kg

  Gross nga Timbang kada Pallet: 798.8 kg

  PLOY-12W Pallet Dimension (mm):Ll,414 ×Wl,062 ×Hl,009

  PLOY-12W Net nga Timbang kada Pallet:871.2 kg

  PLOY-12W Gross Weight kada Pallet:921.2 kg

 • MONO-20W Ug PLOY-20W

  MONO-20W Ug PLOY-20W

  MONO-20W Gidaghanon kada Pallet:360

  MONO-20W Pallet Dimension (mm):Ll,137×Wl,062×H860

  MONO-20W Net nga Timbang kada Pallet: 576 kg

  MONO-20W Gross Weight kada Pallet: 626 kg

  PLOY-20W Gidaghanon kada Pallet:240

  PLOY-20W Pallet Dimension (mm):L842 × Wl,062 × H860

  PLOY-20W Pallet Dimension (mm):424.8 kg

  PLOY-20W Pallet Dimension (mm):474.8 kg